sspage

الأحياء و البعث
تصفح الدرس
الاحياء و البعث ج2
تصفح الدرس
قواعد رسم الهمزة
تصفح الدرس
مراجعة قواعد رسم الهمزة
تصفح الدرس
همزة القطع و الف الوصل
تصفح الدرس
مقدمه القصه + التشبيه
تصفح الدرس
التجربة الشعرية + أول 7 ابيات من غربة وحنين
تصفح الدرس
باقي نص غربة وحنين + ال الشمسية والقمرية
تصفح الدرس
اسم الفاعل وصيغة المبالغة
تصفح الدرس